Pieteikšanās nometnēm

Te ir iespēja pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Zemāk skatīt nometņu sarakstu, norises laiku un vietu, dalībnieku vecumu, nometnes aprakstu, dalības maksu un kontaktinformāciju. Pēc anketas iesniegšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērna vecākiem, lai vienotos par līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.